بررسی و تحلیل تیپ های رفتاری

بررسی و تحلیل تیپ های رفتاری و شخصیتی

یکی از مواردی که خیلی از ما انسان ها توجه خوب و به اندازه ای در زندگی روزمرمون بهش نداریم بحث شناخت رفتاری و تیپ شخصیتی خودمون و اطرافیانمون هست.

ما با شناخت رفتاری دقیق خودمون می تونیم در انتخاب ها و کنش ها و واکنش های زندگیمون با موفقیت ها و رشد های بیشتری مواجه باشیم.

اولین و مهم ترین موضوع در شناخت رفتاری شخصی درک مشخصی از روحیات و رفتارهای هیجانی،کنش گرایی ها و شناخت دقیق نقاط قوت و ضعف رفتاری می باشد.

برای بدست آوردن این شناخت دقیق می بایست در ابتدا با مراجعه به یک مشاور و روان شناس موضوعات مورد اهمیت رفتاریتان بررسی بشود و بعد از آن طبق نظر متخصصانه مشاور و روان شناس در شناخت رفتاری دقیق خودتان به موفقیت های چشم گیری برسید.

اما موضوع مورد اهمیت برای ما در حوزه دانش آموزان عزیز بیشتر به شناخت رفتارشناسی های آنها باز خواهد گشت که در نهایت باعث کنترل صحیح توانایی ها و روحیات آسیب پذیری که ممکن است در طول ماه ها و سالهای تحت تحصیل آنها در این روند نتیجه عکس داشته باشد،خواهد شد

در واقع ما با شناخت رفتاری از دانش آموزان عزیز تمامی برنامه ریزی های آموزشی خود را بر اساس تیپ رفتاری مورد اهمیت تان انجام خواهیم داد که در ارائه برنامه ریزی ها و نحوه های برگزاری جلسات مشاوره ای و آموزشی این موضوع کاملا مشهود و قابل لمس خواهد بود.

ما بر این باور هستیم که با شناخت دقیق رفتاری انسان ها در هر زمینه ای می توانیم زمینه سازی بهتری برای رشد و شکوفایی آنها داشته و با سرعت بیشتری قدم به سمت موفقیت برخواهند داشت.

در بحث تحصیلی شناخت رفتاری دقیق و تیپ های شحصیتی مختلف به مانند برونگرایی،میانگرایی،درونگرایی، اهمیت بسیار بالایی را دارد که در نگاه اول این مطالب شاید به چشم ما آنقدر با اهمیت و ارزشمند نخواهد بود.

اما در ادامه مسیر شناخت رفتاری در زمانی که  دانش آموز با بحران ها و چالش های مختلف روحیاتی و تحصیلی به مانند خستگی های روحی و ذهنی،بی انگیزگی های شدید،بی نظمی و به نوعی بی قراری رفتاری،ضعف های آموزشی،شکست های آزمونی و مطالعاتی و … مواجه می شود،اهمیت شناخت رفتاری بسیار بیشتر از قبل به چشم خواهد آمد.

در این مرحله اگر شناخت رفتاری قبلی تحت نظر مشاور و روان شناس متخصص رخ نداده باشد،بازگشت با انژی و انگیزه و منظم دانش آموز به شرایط تحصیلی قبلی بسیار سخت خواهد بود.

در همین حال در صورت تکمیل شناخت رفتاری دانش آموز در تمامی پستی ها و بلندی های مسیر پر پیچ و خم تحصیلی می توان کمک های حائذ اهمیتی را در راستای رقم خوردن بهترین نتایج ارائه داد.

به همین منظور گروه آموزشی روز کنکور با بدست آوردن تخصص های شناخت های رفتاری و تحلیل تیپ های رفتاری به رفتارشناسی دانش آموزان عزیز نیز می پردازد تا بتوانیم به یاری خداوند و تلاش های خوب تمامی دانش آموزان عزیز به بالاترین مرتبه توانایی تحصیلی تان برسانیم.

هیچ گاه در راستای شناخت رفتاری دقیق از این نکته نباید غافل شد که شناخت ضعف های رفتاری نه تنها باعث افت شخصیتی شما نخواهد شد بلکه به سرعت رشد شما نیز کمک خواهد شد.