گروه آموزشی روز کنکوردر راستای افزایش توانمندی های تحصیلی و علمی شما عزیزان در سال های اخیر فعالیت خود را آغاز نموده و با ارائه کامل خدمات آنلاین و حضوری پیش قدم در انجام کامل خدمات و فعالیت های آموزشی برای شما دانش آموزان عزیز بوده و هست.

اهداف روز کنکور

ما در گروه خود همیشه سعی داشته بهترین خدمات را با کمترین قیمت ها در اختیار شما عزیزان قراربدهیم.در راستای همین امر با بهره گیری از مشاورین و دبیران مجرب قصد داشته شما را به سر مقصد منظور اهداف خودتان برساند و در این مسیر همراه لحظه لحظه های پر از فراز و نشیب شما باشیم.

داستان ما از جایی شروع شد که یه جایی تو زندگیمون خودمون فهمیدیم برای چی ساخته شدیم و بخاطر همین اومدیم دنبال علاقه هامون و شروع کردیم به فعالیت های آموزشی و کم کم دوستان هم قدم خودمون رو پیدا کردیم و پا تو مسیر رشد و توسعه تحصیلی بصورت پیشرفته و آنلاین گذاشتیم.