ویدیوی آپارات

برای استفاده از این نوع ویدئو در نوشته های سایت خود کافی است نوع نوشته را “ویدئو” انتخاب کنید و در بخش ساختار پست، لینک ویدئوی آپارات خود را وارد کنید.

نمونه لینک:

https://www.aparat.com/v/HSCjs

دیدگاهتان را بنویسید