شنبه
21 مرداد
1402
7:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، سایت آموزشی روز کنکور

کارگاه های استرس و راهکارهای غلبه بر آن

شنبه
21 مرداد
1402
7:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، سایت آموزشی روز کنکور

جلسات افزایش تمرکز

پنج‌شنبه
20 مهر
1402
7:00 ق.ظ - 8:00 ق.ظ تهران، سایت آموزشی روز کنکور

چگونگی پایبندی به برنامه ریزی

شنبه
21 مرداد
1402
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ تهران، سایت آموزشی روز کنکور

تکنیک های تقویت حافظه