ارائه و بررسی دفتر گزارش کار

ارائه و بررسی دفتر گزارش کار و بازیابی اطلاعات

با افزایش کارهای پیش رو، تک تک ما نیازمند داشتن برنامه ریزی هایی هستیم که هر کدام از آنها را بتوان ثبت و بازیابی نمود. امروزه به جرئت می توان گفت که داشتن حافظه بسیار قوی و داشتن نظم مکرر بسیار سخت تر از گذشته شده است به همین دلیل ما ناگزیر به استفاده از یک برنامه ریزی مدون خواهیم بود که با کمک مشاوران و تکنولوژی های موجود این کار برای ما ساده تر خواهد شد

ما در انجام برنامه ریزی هایمان باید علاوه بر نظم در اجرا، یادداشت هایی را نیز داشته باشیم تا در برنامه های بعدی بتوانبم از اجرا های قبلی و اطلاعات داخل این دفترچه ها استفاده نماییم.

گروه آموزشی روز کنکور با درنظر داشتن دفترهای الکترونیکی برنامه ریزی برای شما عزیزان قصد دارد که در زمینه ثبت اطلاعات و گزارش کار روزانه به شما کمک کرده و در نهایت بتوان به هنگام برنامه ریزی های فردی شما بیشترین بهره را از این دفترهای الکترونیکی داشته باشیم.

با بررسی گزارشات دفترهای برنامه ریزی و اطلاعات بدست آمده از اجرای برنامه ریزی ها می توان اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی را درنظر گرفت که هر کدام از آنها می توانند در پیش برد اهداف ما موثر واقع شوند.

 

ارائه دفتر گزارش کار

اهمیت استفاده از ثبت گزارشات روزانه در چند مورد مهم خلاصه می شود که ما به برخی از این دلایل اشاره خواهیم داست:

1 – ایجاد نظم در اجرای برنامه ریزی ها

2 – عدم فراموشی در انجام برنامه ها

3 – داشتن چشم انداز های پیش رو

4 – بدست آوردن داده های انجام شده

5 – جمع آوری موارد از دست رفته

6 – تحلیل داده های مورد نظر مشاور

7 – بررسی نتایج آزمون ها مطابق با داده های بدست آمده

8 – ایجاد انگیزه بیشتر در ادامه مسیر

9 – تاثیر در ناخودآگاه رفتاری نظم محور

10 – ایجاد تحرک پذیری بالاتر

و . . .

در انجام بازیابی اطلاعات به سراغ مرور مطالب مطالعه شده و برنامه های انجام شده خواهیم رفت که در این قسمت با بازگردانی حافظه کوتاه مدت به سمت انتقال محتواها به حافظه بلند مدت خواهیم رفت.

ما با ارائه راهکارهای بازیابی اطلاعات به شما عزیزان یاد خواهیم داد که چگونه بتوان به مرور زمان تمامی مطالب آموزشی را یادگرفته و مرور نماییید تا برای همیشه در حافظه بلند مدتتان ثبت بشوند.

بازیابی اطلاعات یکی از مهم ترین عوامل رشد و موفقیت همه ی انسان های هوشمند می باشد که با روش های مختلفی می توان از راهکارهای این موضوع بسیار مهم بهره ببریم

همچنین ما با درنظر داشتن توانایی های حفظ و بازیابی اطلاعت هر انسان به شما چگونگی استفاده از حافظه و مرور منظم را آموزش خواهیم داد.